ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ร่วมกับสปสช.จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อปรับปรุงแนวทางการใช้ยากำพร้าให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศผ่าน Cisco WebEx Services by Createlcom ภายใต้หัวข้อ Antidote: update 2020

ทั้งนี้เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับพิษวิทยา ยาพิษ สารพิษ รวมถึงการบริหารจัดการยาโครงการใช้ยากำพร้า และยาต้านพิษต่างๆ เพื่อแพทย์สามารถนำไปประกอบการวินิจฉัย รักษาผู้ที่ได้รับสารพิษได้อย่างทันท่วงที โดยจัดอบรมรอบแรกวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และอบรมรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563

Call Now ButtonCALL SALE TEAM