News

cybersecurity
ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) แนะวิธีป้องกันภัยไซเบอร์แก่ชาวเน็ต

ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงไอซีที เผยข้อแนะนำแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แก่ชาวเน็ต ไทยเซิร์ต ออกประกาศแนะนำวิธีรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เพื่อให้ปลอดภัยจากการโดนเจาะระบบที่นำมาซึ่งความเสียหายอันไม่สามารถประเมินค่าได้  แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับบุคคลทั่วไป 1. ระมัดระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ไม่คลิกไฟล์แนบจากผู้อื่นกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันก่อนที่จะส่งให้ และโปรดระมัดระวังความเสี่ยงจากการเปิดไฟล์ผ่านโปรแกรม Internet Messaging หรือช่องทาง Social Media ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดมัลแวร์ เนื่องจากหลายครั้งพบว่ามัลแวร์มักจะถูกส่งมากับไฟล์แนบหรือจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม [...]

cybersecurity
Cyber Security ภัยจากโลกไร้สาย สิ่งที่คนไทยห้ามมองข้าม

Cyber security หรือ การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์นั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การจัดการกับภัยคุกคามจากภายนอกเท่านั้น – แต่ยังมีในส่วนของภัยคุกคามจากภายในด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามที่เกิดโดยบังเอิญจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ หรือจากข้อมูลที่เป็นอันตราย ที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ดังนั้น ระบบการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ดีที่สุด จึงเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการสูญเสียข้อมูล เนื่องจาก เหตุการณ์ประเภทนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง [...]

Events