เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด ได้จัดการประชุมประจำปี 2564 (KICK OFF 2021) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้จัดผ่านระบบ Online โดยใช้ Cisco WebEx Meeting และถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Call Now ButtonCALL SALE TEAM