ภาพบรรยากาศการทำบุญและถวายภัตตาหารเพล ณ อาคารสุโขเพลส ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นที่ทำการแห่งใหม่ ที่ทางบริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด ได้เข้าไปออกแบบและดูแลระบบ Contact Center ให้แก่ทางศูนย์พิษฯ

Call Now ButtonCALL SALE TEAM