ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงไอซีที เผยข้อแนะนำแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แก่ชาวเน็ต

ไทยเซิร์ต ออกประกาศแนะนำวิธีรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เพื่อให้ปลอดภัยจากการโดนเจาะระบบที่นำมาซึ่งความเสียหายอันไม่สามารถประเมินค่าได้ 

แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับบุคคลทั่วไป

1. ระมัดระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ไม่คลิกไฟล์แนบจากผู้อื่นกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันก่อนที่จะส่งให้ และโปรดระมัดระวังความเสี่ยงจากการเปิดไฟล์ผ่านโปรแกรม Internet Messaging หรือช่องทาง Social Media ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดมัลแวร์ เนื่องจากหลายครั้งพบว่ามัลแวร์มักจะถูกส่งมากับไฟล์แนบหรือจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

2. ไม่ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกันกับทุกระบบ

3. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย และพิจารณาข้อมูลก่อนการแชร์ต่อ ตลอดจน ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันจากผู้เกี่ยวข้อง

แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงาน

1. ตรวจสอบและยืนยันสิทธิการเข้าระบบที่สำคัญของบัญชีผู้ใช้ให้สอดคล้องกับความจำเป็นเข้าถึงระบบและข้อมูล

2. เพิ่มมาตรการป้องกันเว็บไซต์สำคัญด้วยระบบการป้องกันการโจมตี เช่น Web Application Firewall หรือ DDoS Protection โดยสามารถขอรับบริการได้ที่ ThaiCERT/สพธอ.

3. แจ้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ไม่คลิกไฟล์แนบจากผู้อื่นกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันก่อนที่จะส่งให้ และโปรดระมัดระวังความเสี่ยงจากการเปิดไฟล์ผ่านโปรแกรม Internet Messaging หรือช่องทาง Social Media ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดมัลแวร์ เนื่องจากหลายครั้งพบว่ามัลแวร์มักจะถูกส่งมากับไฟล์แนบหรือจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

4. หากพบพิรุธว่าระบบถูกโจมตี เช่น ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ/เว็บไซต์ได้ หรือมีความล่าช้ากว่าปกติ ควรตรวจสอบข้อมูลการเข้าถึงระบบที่สำคัญ เช่น ข้อมูล Log  ย้อนหลัง 30 วัน เพื่อตรวจหาความผิดปกติในการเข้าถึงข้อมูล

5. ตั้งค่าระบบงานที่สำคัญให้บันทึกเหตุการณ์ (Log) การเข้าใช้งานระบบไม่ต่ำกว่า 90 วัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

6. หากเป็นไปได้ ให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้ติดต่อ (Contact Point) กรณีเกิดเหตุภัยคุกคามไซเบอร์มายัง ThaiCERT

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.adslthailand.com/post/thaicert-ไทยเซิร์ต-แนะวิธีป้องกันภัยไซเบอร์แก่ชาวเน็ต

Call Now ButtonCALL SALE TEAM