ในยุคที่มีการแข่งขันสูง Digital Transformation คือส่วนสำคัญในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โลกธุรกิจทางการเงินมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทางบริษัทครีเอเทลคอม จึงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองธุรกิจลูกค้าเป็นสำคัญทั้งก่อนการขายและบริการหลังการขาย

โดยส่งทีมงานเข้าอบรมกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากต่างประเทศและทดสอบผ่านตามมาตราฐานผู้นำเทคโนโลยีอันดับหนึ่งทางการเงินโลกจากบริษัท IPC (Connecting the Global Financial Community) อย่างต่อเนื่องทุกๆปี

Call Now ButtonCALL SALE TEAM