IPC world’s Highest market share
Year Ending 2022
by kimsey Consultanting

การวิจัยโดยบริษัท Kimsey Consulting Ltd ลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2023 หน้า 1 จากทั้ง 2 บทสรุปการวิจัย Trading Turrets ระบบ Trading Turrets ของผู้ขายระดับโลก (ปีสิ้นสุด ปี 2022) บทสรุปการวิจัยต่อไปนี้จาก Kimsey Consulting จะทำการประเมินค่าการแบ่งปันตลาดระดับโลกสำหรับผู้ขาย Trading Turrets ข้อมูลเป็นของปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2022 การวิเคราะห์ของเราได้มาจากแหล่งที่หลากหลาย รวมถึง –

• ข้อมูลจากผู้ขาย
• การวิจัยเบื้องต้นโดย Kimsey Consulting
• ข้อมูลและรายงานทางการเงิน
• การตรวจสอบงานนำเสนอและสิ่งส่งเสริมการขายของผู้ขาย
• ข้อมูลจากสาธารณะ
• การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้าเดิม รวมถึงการได้รับ/สูญเสียตำแหน่งการซื้อขาย การเปิด/ปิดสำนักงาน การกลับมาทำงานในสำนักงาน (หลังล็อกดาวน์) เป็นต้น
• อ้างอิงถึงการวิเคราะห์ขนาดตลาดเทคโนโลยีการซื้อขายของเราในระดับโลก
• อ้างอิงถึงฐานข้อมูลของเราเกี่ยวกับการขายและการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายใช้งาน

Readmore …
ResearchBriefingTurretsYEDec2022

Call Now ButtonCALL SALE TEAM