วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์กรสามารถบรรลุความต้องการทางธุรกิจและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อยกระดับธุรกิจให้มีความสามารถในตอบสนองกับลูกค้า

พันธกิจ

 • เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
 • ออกแบบโซลูชั่นและให้คำปรึกษาด้วยการสื่อสารข้อมูลด้วยเสียงของลูกค้า
 • ส่งมอบโซลูชั่นตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
 • ให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราทุกคน
 • การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุจุดประสงค์ให้ประสบความสำเร็จ
 • เป็นผู้ประกอบและเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กร

ประวัติบริษัท

  ทีมบริหาร

  Kampanat Payakkapan
  Business Advisor

  Wirun Suwanrattaphum
  Operation Director

  Peerapong Wongsaraphanchai
  Engineer Manager

  Anon charoensuk
  Support Manager