Category Archives: Events

IPC dealer phone

IPC World Dealer Phone No#1 Solution Update

IPC World Dealer Phone No#1 Solution Update with out market share 90% In Thailand by Createlcom. We give product demo to show how IQ/MAX® Touch function use. The device can be customized to the required workflow, enabling efficiency. The communications through the device are encrypted for maximum security with the software based touch, implementation changes and […]

Half Year Review 2019

Half Year Review 2019

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 บริษัท ครีเอเทลคอม ได้จัดงานประชุมครึ่งปีของบริษัท ภายใต้ชื่อ Half Year Review 2019 ณ โรงแรม มี โฮเทล ศรีนครินทร์ การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัท ครีเอเทลคอม ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อสรุปกิจกรรมต่างๆในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาและแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในครึ่งปีหลังเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

บริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด เข้าร่วมบริจาคถุงผ้าใส่ยา 1,000 ใบ เพื่อเข้าร่วมโครงการ “พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ณ โรงพยาบาลตำรวจ

บริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด เข้าร่วมบริจาคถุงผ้าใส่ยา 1,000 ใบ เพื่อเข้าร่วมโครงการ “พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด เข้าร่วมบริจาคถุงผ้าใส่ยา 1,000 ใบ เพื่อเข้าร่วมโครงการ “พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ณ โรงพยาบาลตำรวจ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 8 ตามนโยบายช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน

กิจกรรม 1 วัน ทำบุญ

กิจกรรม 1 วันทำบุญ ครั้งที่ 1

กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำบุญในช่วงเข้าพรรษา วันนี้นอกจากจะได้อิ่มบุญ อิ่มใจ เราก็ยังสนุกสนาน กับกิจกรรมที่วิทยากร นำมาฝากในหัวข้อ “ความสุขในหน้าที่ของพ่อแม่”

Createlcom ร้องเต้น เล่นกับน้อง

Createlcom ร้องเต้น เล่นกับน้อง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ร้องเต้น เล่นกับน้อง” สุดประทับใจ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่าพี่ๆ Createlcom ได้จัดกิจกรรมCSR ณ บ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี เพื่อส่งมอบความสุข ความสนุกและสร้างรอยยิ้มให้แก่น้องๆ ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ร้องเต้น เล่นกับน้อง” สุดประทับใจ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่าพี่ๆ Createlcom ได้จัดกิจกรรมCSR ณ บ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี เพื่อส่งมอบความสุข ความสนุกและสร้างรอยยิ้มให้แก่น้องๆ

Call Now ButtonCALL SALE TEAM