โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย อาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 1 (Midfield Satellite) หรือ SAT 1ก่อสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 216,000 ตารางเมตร ลานจอดอากาศยาน (Aircraft Parking Area) มีหลุมจอดอากาศยาน 28 หลุมจอด เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความแออัด มุ่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

ทั้งนี้ บริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด ได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในโปรเจ็คยักษ์ใหญ เราได้ดูแลทั้ง 7 ระบบ อย่างเช่น Gigabit Ethernet, IP phone, Trunk Radio,Flight Information Display, Public Address, Masterclock และ Internet Protocol Television กับทาง Suppliers เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย

Call Now ButtonCALL SALE TEAM