เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด เข้าร่วมบริจาคถุงผ้าใส่ยา 1,000 ใบ เพื่อเข้าร่วมโครงการ “พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ณ โรงพยาบาลตำรวจ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 8 ตามนโยบายช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน

Call Now ButtonCALL SALE TEAM