OpenText™ RightFax

Opentext เป็นผู้นำทางการตลาดของแฟกซ์ เซิร์ฟเวอร์ ระบบมีความเสถียรภาพสูง สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รับ-ส่งเอกสารภายในและนอกองค์กรแบบอัตโนมัติ ระบบ Opentext Fax Server เป็นระบบที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง ระบบสามารถปฏิบัติงานได้กับหลายรูปแบบ เช่น อินเทอร์เนต อิเมลล์ เครื่องถ่ายเอกสาร หรือโปรแกรมต่างๆ

RightFax รวมถึงแฟกซ์อีเมลสก์และการประยุกต์ใช้การจัดการเอกสารและการจัดส่งแฟกซ์อัตโนมัติจาก CRM, ERP, ECM  คุณจำเป็นต้องบูรณาการกับการใช้งานแฟกซ์ที่มีการควบคุมกระบวนการทางธุรกิจ RightFax จึงจำเป็นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น

RightFax Managed Services

OpenText RightFax ช่วยประสานเป้าหมายของลูกค้ากับทรัพยากรของเรา จะช่วยให้องค์กรของคุณเพิ่มทรัพยากรภายในที่จะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของธุรกิจหลัก  RightFax เป็นบริการด้านการจัดการรวมเทคโนโลยีและเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เชื่อถือได้กับผู้เชี่ยวชาญของ OpenText ในการดำเนินการจัดการและตรวจสอบการดำเนิน RightFax ของคุณ

RightFax Analytics

การเข้าถึงธุรกิจทั่วโลกสมัยใหม่ ความจำเป็นในการวิเคราะห์ที่ไม่เคยมีมากขึ้น การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เพื่อ RightFax จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถมองเห็นภาพข้อมูลและแนวโน้มที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการทำกำไร
 

RightFax Benefits

  • เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ

  • เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

  • เก็บเนื้อหาส่วนตัวและความปลอดภัย

RightFax MFP Integrations

องค์กรทุกขนาดรวมเข้ากับ RightFax ด้วยอุปกรณ์ MFP  ไม่ว่าจะเป็น MFP เดียวหรืออุปกรณ์ทั่วโลกทั้งหมดของ MFPs

RightFax to Email       

RightFax ทำให้การรับส่งแฟกซ์ทางอีเมล์สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว ภายใต้การผนวกรวมที่แน่นหนากับ Microsoft Exchange และ Lotus Notes นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับอีเมลของคุณในระบบคลาวด์รวมทั้ง Google Apps และ Microsoft Office 365 หรือโปรแกรมอีเมล SMTP  การใช้ RightFax คุณสามารถรับและส่งแฟกซ์ภายในโปรแกรมอีเมล์ของคุณได้อย่างง่ายดาย และไฟล์ที่จัดเก็บสามารถค้นหาได้ง่ายต่อการนำมาใช้

OpenText RightFax over IP and SIP Trunking                    Whats_New_RightFax_22_2

RightFax and Fax over IP (FoIP): Complementary IP communication technology

ไม่ว่าจะเป็นความคิดริเริ่มของ บริษัท หรือรัฐบาลองค์กร การใช้ประโยชน์จาก IP สำหรับบริการด้านการสื่อสาร จะเป็นพื้นฐาน IP สำหรับการสื่อสารแบบศูนย์รวมที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความยืดหยุ่น

RightFax and SIP Trunking

ธุรกิจจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่นการกำหนดค่าและรักษาสายโทรศัพท์ทางกายภาพและการเชื่อมต่อ PBX สำหรับแต่ละสำนักงาน  RightFax รองรับการเดินสายไฟ SIP เพื่อส่งและรับแฟกซ์โดยใช้สายโทรศัพท์เข้าถึงระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

ลูกค้าของเรา

ธนาคาร

ประกันภัย

การสื่อสาร

อื่นๆ