วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 บริษัท ครีเอเทลคอม ได้จัดงานประชุมครึ่งปีของบริษัท ภายใต้ชื่อ Half Year Review 2019 ณ โรงแรม มี โฮเทล ศรีนครินทร์ การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัท ครีเอเทลคอม ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อสรุปกิจกรรมต่างๆในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาและแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในครึ่งปีหลังเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

Call Now ButtonCALL SALE TEAM