บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล สุดยอดสินค้าทางด้านเทคโนโลยี “Product Innovation Awards 2020”

ประเภทสินค้าทางด้านเทคโนโลยี โดยนิตยสาร Business Plus ซึ่งสามารถคว้าไปได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสินค้าทางด้านเทคโนโลยี ประเภท Online Meeting PlatformCisco WebEx และประเภท Security Platform – Cisco Secure Remote Worker

Call Now ButtonCALL SALE TEAM