1.เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างปลอดภัย ปกป้องอุปกรณ์ปลายทางให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงเครือข่ายจากระยะไกล
2.หยุดมัลแวร์ ปกป้ององค์กรของคุณ ติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ปลายทางของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับและป้องกันการโจมตีขั้นสูง
3.ตรวจสอบเหตุการณ์ จำกัดขอบเขตและแก้ไขเหตุการณ์อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีผลต่อเครือข่ายของคุณ

Call Now ButtonCALL SALE TEAM