สิ้นสุดการคีย์ Scan พรื้ดเดียว ไม่ต้องนั่งคีย์ข้อมูลให้เสียเวลา

OpenText™ Intelligent Capture เป็นมากกว่าการ Scan เพราะสามารถบันทึกข้อมูลตามฟิลด์ที่เราต้องการและดึงข้อมูลดังกล่าวมาเก็บ Database ให้เราได้ด้วยOpenText™ Intelligent Capture ใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ AI เพื่อบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ แทนการกรอกข้อมูลแบบ Manual เช่น การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ซึ่งระบบจะทำการแปลงข้อมูลที่อยู่กระดาษมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลให้เป็นข้อมูลที่นำไปใช้งานต่อได้ โดยองค์กรสามารถกำหนด Flow และส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ระบบได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมใช้งานทุกที่ทุกเวลา ตามที่เราต้องการ ช่วยลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร

OpenText™ Intelligent Capture ใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ AI เพื่อบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ แทนการกรอกข้อมูลแบบ Manual เช่น การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ซึ่งระบบจะทำการแปลงข้อมูลที่อยู่กระดาษมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลให้เป็นข้อมูลที่นำไปใช้งานต่อได้ โดยองค์กรสามารถกำหนด Flow และส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ระบบได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมใช้งานทุกที่ทุกเวลา ตามที่เราต้องการ

 

ดาวน์โหลด : opentext-intelligent-capture Datasheet-en