cybersecurity
cybersecurity

Cyber security หรือ การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์นั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การจัดการกับภัยคุกคามจากภายนอกเท่านั้น – แต่ยังมีในส่วนของภัยคุกคามจากภายในด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามที่เกิดโดยบังเอิญจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ หรือจากข้อมูลที่เป็นอันตราย ที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ดังนั้น ระบบการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ดีที่สุด จึงเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการสูญเสียข้อมูล เนื่องจาก เหตุการณ์ประเภทนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็ควรที่จะสามารถกำหนดนโยบายและทำการควบคุมทั้งภายในและทั่วทั้งระบบเครือข่ายได้
 
ภัยคุกคามใหญ่ใกล้ตัว ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่น่ากลัวเลยทีเดียว เหตุเนื่องมาจากในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไป การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน ตลอดจนการทำงานของภาครัฐ ทำให้มีข้อมูลต่าง ๆ จำนวนมากที่ไหลเวียนอยู่บนโลกออนไลน์ ทั้งข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่เป็นความลับ ไปจนถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับประเทศ ซึ่งหากข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลออกไปอยู่ในมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดี ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแบบที่ไม่สามารถประเมินค่าได้

นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวอาจจะรวมถึงการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย เช่น การจำกัดประเภทของอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเครือข่าย หรือ จำกัดว่า อุปกรณ์หรือผู้ใช้สามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อมีการเชื่อมต่อเครือข่าย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ไม่ได้รับการว่าจ้างจากแผนกทรัพยากรบุคคลจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ HR ได้ หรือผู้ที่ไม่ได้ทำงานในแผนกการเงินจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินได้

Call Now ButtonCALL SALE TEAM