เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด ได้กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา  โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมเจริญจิตภาวนา ไหว้พระ สวดมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 9 การบรรยายพระธรรมเทศนา หัวข้อ “คุณค่าแห่งการเวลา”

Call Now ButtonCALL SALE TEAM