กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำบุญในช่วงเข้าพรรษา วันนี้นอกจากจะได้อิ่มบุญ อิ่มใจ เราก็ยังสนุกสนาน กับกิจกรรมที่วิทยากร นำมาฝากในหัวข้อ “ความสุขในหน้าที่ของพ่อแม่”

กิจกรรม 1 วัน ทำบุญ
กิจกรรม 1 วัน ทำบุญ
กิจกรรม 1 วัน ทำบุญ
กิจกรรม 1 วัน ทำบุญ
กิจกรรม 1 วัน ทำบุญ
กิจกรรม 1 วัน ทำบุญ
กิจกรรม 1 วัน ทำบุญ
กิจกรรม 1 วัน ทำบุญ
กิจกรรม 1 วัน ทำบุญ
Call Now ButtonCALL SALE TEAM